Apoštolská církev Kolín

Přestože Ježíšův život sledujeme z hlediska jen cca 3 let jeho zaznamenaného veřejného působení, vidíme jeho široký vliv. Stýkal se s politiky, vojáky nebo podnikateli, na druhé straně i s nemocnými lidmi, prostitutkami a dalšími lidmi na okraji společnosti. Ježíše jednoznačně vidíme jako člověka, který trávil čas ve všech vrstvách společnosti a každé z nich nabízel myšlenky, které měly posunout danou komunitu k lepšímu životu.

„Na každém záleží“ či „miluj bližního svého“ je naší pátou hodnotou, kterou chceme v následujícím období rozvíjet. V každém století se snažila církev najít způsob, jak sdělit společnosti, že na každém záleží, že na nich záleží, ehm že i na mě záleží. V Lukášově evangeliu čteme, že veliké množství lidí se shromažďovalo kolem Ježíše, aby reagoval na jejich potřeby. Míč je dnes na naší straně, umět najít potřeby dnešní společnosti a začít na ně lépe a ve větší míře reagovat. Mohou to být vztahy mezi lidmi, psychické nemoci, obavy z budoucnosti, obecná společenská rozladěnost, rychlost a komplikovanost života či další. Je pro nás výzvou vytvářet církev, kde se lidé budou chtít přiblížit Ježíši, protože pochopí, že ve víře nacházíme schopnost milovat bližního svého a chápeme, že na každém záleží. I na mně.

Protože předěláváme naše prostory v Zídkách 402, trávíme celý červen v podnikatelském inkubátoru Cerop, jehož činnost je zaměřena na podporu nových myšlenek a pomoc mladým podnikatelům, čímž přispívá k celkovému rozvoji města Kolína. A totéž chceme i my. 😊