user_mobilelogo

Obsah knihy 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)

Obsah knihy

Titulní strana

Úvodní poznámky

Vize - část první

 1. Co vlastně je práce domácích skupinek?
  1. Princip práce domácích skupinek je:
  2. Co není práce domácích skupinek.
  3. Co je práce domácích skupinek a kvůli čemu je nutná?
  4. Dvojí zaměření domácích skupinek.
 1. Naše vize.
  1. V zásadě rozlišujeme tři druhy systémů domácích skupinek.
  2. Srovnání systémů 1 + 2 a systému 3.
  3. Forma struktury služby domácích skupinek.
  4. Zdůvodnění pro rozdělení do obvodů, území a pásem.
  5. Závěrečné myšlenky k tomuto tématu.

Vůdcovství - část druhá

 1. Vedoucí domácí skupinky.
  1. Kvalifikace vedoucího domácí skupinky.
  2. Odpovědnost vedoucího domácí skupinky.
  3. Vedoucí skupinky naplňuje převážně úkoly pastýře.
  4. Popis činnosti vedoucího domácí skupinky.
  5. Praktické rady, jak to můžeš udělat.
  6. Koncept a úkoly vedoucího domácí skupinky.
 1. Výchova budoucího vedoucího domácí skupinky.
  1. Princip práce domácích skupinek je multiplikace (násobení)
  2. Důležité duchovní předpoklady budoucího vedoucího.
  3. Boží "měřítko" pro vedoucí.
  4. Čtyři věci, kterých si chceme všímat.
  5. Na co musíme dávat pozor, když přivádíme člověka k vedení.
  6. Překážky při vedení.
  7. Biblický vzor: 2Tm 2,2.
  8. Princip "učitel (mistr) - učedník".
  9. Praktický postup při výchově budoucího vedoucího.
  10. Co můžeš udělat, když nemáš ve své skupince žádného budoucího vedoucího?

Multiplikace (násobení) - část třetí

 1. Růst domácí skupinky.
  1. Růst znamená změnu.
  2. Vývoj domácí skupinky.
 1. Multiplikace skupinek nebo jejich dělení.
  1. Skupinka, která se dělí, je zdravá.
  2. Pohled a postoj vedoucího skupinky.
  3. Kdy se má skupinka rozdělit?
  4. Různé způsoby multiplikace skupinek.
  5. Příprava dělení skupinky.
  6. Rozdělení členů skupinky.
  7. Praktický postup.
  8. Volba hostitele.

Setkání domácí skupinky - část čtvrtá

 1. Domácí skupinka - "Oikos" - skupina.
  1. Co je "oikos" skupina?
  2. Nejdůležitější aktivita v rámci domácí skupinky spočívá v "budování".
  3. Oikodomeo.
  4. Oikonomos.
  5. Co znamená být "budovatelem"?
  6. Tři důležitá pojetí budování.
 1. Přivítání - sdílení - "ledoborec".
  1. Co je to "ledoborec".
  2. Praktický postup.
  3. Příklady otázek při "ledoborci".
  4. Jiné možnosti.
  5. Různé kategorie otázek při "ledoborci".
 1. Chvály a uctívání.
  1. Co je uctívání.
  2. Rozdíl mezi chválami a uctíváním.
  3. Proč máme ve skupince uctívat Boha?
  4. Co se stane, když budeme uctívat Boha v Duchu a pravdě?
  5. Jak přivedeš lidi k uctívání?
  6. Kdo má vést na skupince uctívání?
  7. Jak poznáš budoucího vedoucího uctívání?
  8. Praktická příprava času uctívání.
  9. Na co musíš dávat pozor během času uctívání?
  10. Závěrečné myšlenky k tomuto tématu.
 1. Čas budování.
  1. Změna hodnotového systému.
  2. Příprava na "čas budování".
  3. Tři oblasti učení.
  4. Jak povedu téma - "čas budování".
  5. Nebezpečí během průběhu - "času budování".
  6. Vedení rozhovoru.
 1. Modlitba a přímluva.
  1. Proč se máme ve skupince modlit?
  2. Různé formy modlitby, které můžeme použít.
  3. Za co se máme ve skupince modlit.
  4. Různé způsoby modlitby.
  5. Důležité principy pro modlitbu.
  6. Chyby, které mohou nepříznivě působit.
 1. Duch svatý na domácí skupince.
  1. Místo Ducha svatého na domácí skupince.
  2. Různé druhy darů.
  3. Důležitá fakta ve vztahu k darům Ducha svatého.
  4. Co máme dělat, když nastanou následující situace?
  5. Důležitá upozornění pro používání darů.
  6. Co se musíme naučit.
  7. Jak fungovaly nadpřirozené dary v první církvi?

Evangelizace - část pátá

 1. Evangelizace ve skupinkovém sboru.
  1. Působení Ducha svatého v domácí skupince.
  2. Evangelizace je důležitým pilířem života domácích skupinek.
  3. Sborový život - evangelizace.
  4. Oikos - evangelizace.
  5. Pronikavá evangelizace.
  6. Praktický postup pro oikos - evangelizaci ve skupince.

Obecenství (společenství) - část šestá

 1. Společenství ve skupince.
  1. Biblický princip.
  2. Co společenství není.
  3. Co je společenství?
  4. Podmínky společenství.
  5. Překážky ve společenství.
  6. Cíle společenství.
  7. Praktické návrhy, jak lze podporovat společenství.
 1. Změna a volné večery na domácí skupince.
  1. Při skupinkovém setkání je zcela nemožné shodně zdůraznit všechny obsahové součásti večera domácí skupinky najednou.
  2. Dej pozor, aby ses silou zvyku nedostal ke stále stejnému průběhu skupinkového setkání.
  3. Buď pokud možno osobní, spontánní a opravdový.
  4. Volné večery (volná setkání).
  5. Často mluv o vizi a o cílech práce skupinek.

Pečování o bližní - část sedmá

 1. Vztah "doprovázející osoba - žák".
 1. Duchovní péče a pečování o bližní.
  1. Co to vlastně je duchovní péče?
  2. Člověk před a po obrácení.
  3. Úkol vedoucího skupinky v oblasti duchovní péče.
  4. Jak může probíhat duchovní péče během skupinkového setkání?
  5. Jak se chová vedoucí skupinky při výzvě na shromáždění?
  6. Na co musíš při duchovní péči dávat obzvlášť pozor?
 1. Láska, přijetí a odpuštění.
  1. Bezpodmínečná láska.
  2. Bezpodmínečné přijetí.
  3. Bezpodmínečné odpuštění.
 1. Zacházení s "problémovými lidmi".
  1. Přistoupit k řešení konfliktů.
  2. "Nesnášenlivý (svárlivý) člověk".
  3. Jak mohu rozpoznat "nesnášenlivého (svárlivého) člověka".
  4. Včasná varovná znamení "nesnášenlivého (svárlivého) člověka".
  5. Kvůli čemu se člověk stává nesnášenlivým a svárlivým?
  6. Jak by měl vedoucí skupinky postupovat ve vztahu k nesnášenlivému a svárlivému člověku?

Seznam obrázků

Prameny - část osmá