user_mobilelogo

MATERIÁLY PRO VOLNÝ
PROGRAM NA SKUPINCE

Celý tento dokument si můžete stáhnout ve formátu PDF.

OBSAH


PŘEDMLUVA

Vážený bratře, pastore, starší, bratře i sestro vedoucí skupinky,

materiály, které ti předkládáme, jsme stáhli z internetu ze stránek několika skupinkových sborů, které tímto způsobem pracují již několik let a mají hodně zkušeností. Věřím, že by vám mohly pomoci zlepšit práci domácích skupinek ve vašem sboru a to hlavně v oblasti „ledoborce“ a volného programu na skupinkách. V našem sboru (AC Kolín) tyto materiály používáme jako vodítko a inspiraci pro naše vedoucí skupinek.
Je vám zde poskytnuto veliké množství her a činností, které můžete použít ke sblížení lidí, k evangelizaci, k podtržení lekce z času budování, na narozeninovou skupinku, volný večer anebo jen tak pro radost. Jistěže se všechny hry a činnosti nehodí na každou skupinku za všech okolností. Vedoucí sám by měl posoudit co, jak a kdy použít. Vše záleží na tom, jak se lidé na skupince znají a jaké je její složení. Z osobních zkušeností vám mohu říci, že v našem sboru jsme na našich skupinkách zatím použili dva volné programy z těchto materiálů a nemohli jsme si je vynachválit. Byly to „VSADÍM SE, ŽE TOTO NEVÍTE“ a „UMÍŠ SE DRŽET INSTRUKCÍ?“.
U většiny z nich je také dán prostor vaší fantazii. Tak, jak jsme to přeložili, není konečná a jediná verze, tudíž vám může posloužit jako vodítko k vašim různým úpravám a zlepšovákům. Pokud byste na něco nového přišli, dejte nám určitě vědět.
Poslední částí je seznam ledoborců, které můžete použít jako záchranu, když vás opustí inspirace. Je jich tam něco málo přes 160, takže kdybyste na skupince na nic nepřišli a používali pouze ledoborce zde uvedené, měly by vám vydržet alespoň na 3 roky. Samozřejmě i tyto ledoborce vám mohou sloužit jako vodítko a na vašich skupinkách je můžete libovolně upravovat. Taktéž můžete jednu otázku rozdělit na několik samostatných ledoborců.
Možná si řeknete, že se většina činností zde popsaných hodí akorát tak do mládeže. Není to pravda. Ale když je nepoužijete k ničemu jinému nebo nemáte vůbec ve vašem sboru skupinky, můžete to použít na mládeži. Tam se hodí úplně stejně jako na skupinky.
Ať to dopadne jakkoliv, věřím, že to, co si tady přečtete, vám bude k nějakému užitku. Naší touhou je, aby se tyto materiály dostaly do správných rukou a obohatily program na vašich skupinkách.

František Flek
pastor

POZNÁMKY

 1. Ledoborec by měl být přiléhavý a vhodný pro skupinku. Pokud je ledoborec příliš dětinský, lidé neodpovídají s ochotou a cítí se nepohodlně. Pokud ledoborec vyvolává strach, lidé se stáhnou a nebudou odpovídat.

 2. Ledoborec musí být jasně stylizovaný, aby mu všichni rozuměli a mohli se připojit.

 3. Některé ledoborce můžete použít častěji.

 4. Při výběru ledoborce buď citlivý na osoby procházející krizí (problémem).

 5. Jakmile se skupinka sblíží, přestávají mít ledoborce takový význam. Zpočátku můžeš ledoborci věnovat delší časové rozmezí, aby se lidé blíže poznali, později je dobré omezit ledoborec na 10 až 15 minut.

 

NÁVRHY PROGRAMU NA VOLNOU SKUPINKU

  1. ATLAS

Lidé utvoří kruh. Někdo řekne název jakékoliv země, města, řeky, oceánu nebo hory, které můžeme nalézt v atlasu. Osoba po jeho boku musí říct další jméno, které začíná posledním písmenem abecedy předešlého slova. Příklad: První osoba – Rakousko. Druhá osoba: Odra. Třetí osoba: Austrálie. Každá osoba má určitou časové rozmezí (asi 3 sekundy) a žádný název by se neměl opakovat.

  1. BITVA S OŘECHY

Dej každému jeden burský oříšek a přikaž jim, aby utvořili páry. Každý hráč se snaží rozbít protihráčův = partnerův "burák" tlakem svého buráku na partnerův (burský ořech na burský ořech). Hráči, jejichž burský oříšek praskne, vypadají ze hry. Hra pokračuje do té doby, dokud zůstane jediný hráč s nerozbitým burákem.

  1. BIBLICKÁ PANTOMIMA

Rozdělte skupinu do týmů po třech až 6 lidech. Každý tým si vybere jednu biblickou událost a mimikou beze slov naznačí (zahraje) danou pasáž. Ostatní se pokoušejí rozpoznat, o jaký biblický příběh se jedná.

Návrh: Biblické pasáže napíšeme na kousky papíru a vhodíme do krabice. Každá skupina si vybírá (losuje), jaký biblický oddíl má ostatním předvést.

  1. OSLEPENÝ PENĚZI

Rozděl skupinu do párů. Udělej veliký kruh. Každý pár dostane 2 mince (např. po korunách). Jedna osoba z páru nakloní hlavu dozadu a položí si mince na zavřená oční víčka (žádné koukání!). Doprostřed místnosti postav velký koš (např. na odpadky). Cílem osob majících mince na očích je vhodit své mince do nádoby. Jejich partner je slovně naviguje a řídí jejich směr ke koši. Není dovolen jakýkoli dotyk nebo fyzické vedení osoby. Pokud dané osobě mince cestou spadne na zem, zvedne ji a začíná znovu úplně od začátku. Legrace nastává tehdy, když se u koše setká více "slepých" osob najednou a pokouší se slyšet své partnery.

  1. SLOVNÍ HRA

Každému účastníku dej kousek papíru a požádej je, aby napsali co nejvíce slov složených z písmen slov "UNIVERZITNÍ ŽIVOT " (např. žít, žití, životní, tvrz, rez, tvor, žito atd.) Hovorová slova nebo slangy jsou nepřípustné. Můžeš vymyslet i jiný delší výraz, z něhož by jednotlivé osoby, páry nebo malé skupinky hledaly nová slova.

  1. VELKÁ SOCHA

Rozdělte skupinu do dvou týmů. Každý tým dostane pět velkých sáčků na odpadky a velké množství nafouknutých balónků. Každý tým má za úkol vytvořit z balónků a sáčků velikou sochu (lidskou bytost). Časové rozmezí je jasně stanoveno. Tým s nejhezčí sochou vyhrává.

  1. PŘEDVEĎ A NĚCO PŘIDEJ

Utvořte kruh. Nějaká osoba začíná tím, že něco předvede (např. se poškrábe na hlavě). Osoba po jeho pravém boku jeho výstup opakuje a přitom k tomu něco nového přidá. Postupně musí každý hráč v kruhu napodobit své sousedy a přidat něco svého. Pokud se hráč splete, vypadá ze hry.

  1. LEGRAČNÍ OBLIČEJE

Utvořte kruh. Určitý jmenovaný hráč se otočí k člověku po jeho boku a udělá nějaký legrační obličej nebo se postaví do nějaké legrační pozice. Osoba vedle něj napodobí gesto (obličej) a pošle jej dál sousední osobě, až tento obličej obejde celý kruh. Jakmile obejde legrační obličej celý kruh, začíná další osoba s novým obličejem a hra postupuje tak dlouho, dokud se nevystřídají všichni v kruhu.

  1. TRIK S KLOBOUKEM

Utvořte kruh. Na Jednu osobu vložte klobouk - buřinku. Cílem a úkolem této osoby je vložit klobouk na hlavu jiné osoby bez použití rukou, zubů nebo nohou. Můžeš skupinku rozdělit do 2 týmů a zahájit mezi nimi soutěž.

  1. SBALIL JSEM SI KUFR NA CESTU DO ČÍNY

První hráč řekne: "Sbalil jsem si kufr na cestu do Číny a vzal jsem si s sebou ananas" (nebo jakoukoli jinou věc začínající na písmeno "A"). Hráč vedle něj zopakuje větu, včetně slova se začínající písmenem "a", a přidá věc (slovo) s počátečním písmenem "b". Hráči pokračují jeden po druhém, přičemž stále opakují větu s přibývajícími slovy s prvními písmeny abecedy a přidávají další. Hra pokračuje tak dlouho, dokud věta neobsahuje slova celé abecedy nebo dokud hráči hrát chtějí.

  1. KLOBOUKOVÉ SHAZOVÁNÍ

Polož doprostřed pokoje nějaké klobouky. Požádej všechny, aby si vybrali z hromady a vložili si klobouky na hlavu. (Můžeš také požádat účastníky, aby si klobouky přinesli dle svého výběru z domovů). Dej každému srolované (stočené) noviny. Jejich úkolem je novinami shodit klobouk z hlavy soupeřů a přitom neztratit z hlavy ten svůj. Nesmí si ale své klobouky rukou přidržovat.

  1. DIRIGENT

Požádej účastníky, aby se postavili a udělali si kolem sebe dostatek prostoru, tak aby nikoho neohrozili máchnutím svých rukou. Pověz jim, že jsou dirigenti symfonického orchestru v Singapuru. Požádej je, aby zavřeli oči. Pusť nebo zahraj nějaký druh hudby a požádej je, aby vedli svůj orchestr. (Je lepší, pokud máš hudbu předem připravenou a pečlivě vybranou. Snaž se, jak nejlépe můžeš, aby hudba byla pokud možno lidem známá a relativně rychlá, aby tak stimulovala jejich energické vedení orchestru). Po chvíli, když se účastníci uvolní a svobodně dirigují, je požádej, aby pokračovali s očima otevřenýma. Pomoz jim se touto cestou uvolnit.

  1. NEZNÁMÝ PŘEDMĚT

Dva hráči spolu potají vyberou nějaký předmět v místnosti. Poté o té věci mezi sebou hovoří, přičemž ostatní hráči naslouchají a snaží se poznat, o jaký předmět se jedná. Jakmile věc poznají, jsou vybráni další dva hráči, kteří opakují to samé.

Varianta: Zvolte předmět, který není v místnosti.

  1. OPAČNÉ UKAZOVÁNÍ

Utvoř ze všech členů páry. Jeden člověk ukáže na jakoukoli část svého těla, ale nazve je jiným názvem. Např. ukáže na své ucho, ale pojmenuje je jako "oko". Jeho partner musí naopak ukázat např. na oko a pojmenovat je jako "ucho". Ze hry vypadávají ti, kteří nezareagují správně (kteří se jako první spletou).

  1. POVSTAŇ

Sedněte si spolu se svým partnerem na zem, zády k sobě a s pažemi spojenými. Zkuste si spolu společnými silami stoupnout. Jakmile to dokážete, vezměte si k sobě další dva účastníky a zkuste to znovu. Přidávejte další lidi, dokud se nebude snažit povstat celá vaše skupinka dohromady.

  1. KOPÍROVÁNÍ OBRAZU

Hráči se postaví v řadě za sebou. Poslednímu hráči ukážete nějaký obraz či diagram a ten svým prstem namaluje tento obraz na záda osoby stojící před ním. Tak se tento obraz předává od jednoho ke druhému. Hráč stojící jako první (ve předu) namaluje obraz, který vnímal na svých zádech, na papír pro srovnání s originálním obrazem (diagramem). Hra se může opakovat změnou postavení hráčů vřadě.

Varianta: Poté, co je každému hráči prstem na záda nakreslen daný obraz, namalují všichni na kousek papíru svoji představu toho, co jim bylo na záda namalováno. Skupina si potom obrázky prohlédne a srovnává všechny odlišnosti.

  1. TICHÁ POŠTA

Hráči sedí v kruhu. Jeden z nich pošeptá určitou zprávu svému sousedovi a ten ji zase pošeptá svému sousedu a tak dál, až se všichni vystřídají. Každý hráč pošeptá zprávu jen jednou. Poslední osoba, které byla zpráva pošeptána, ji řekne nahlas pro srovnání s počátečním originálem zprávy. Hra se může opakovat tak dlouho, dokud si všichni nevyzkouší začínat se svou zprávou.

Varianta: Vedoucí si připraví dvě zprávy. Jednu pošeptá sousedovi po své levici a druhou sousedovi po své pravici.

  1. BOJ PALCŮ

Utvořte páry. Každý pár se chytne za ruce (prsty mezi prsty). Jejich palce by měly být na boku směrem dolů. Jakmile vedoucí řekne "připravit se", páry zvednou své palce a dotýkají se jimi. Na signál "teď", tlačí své palce proti svým protihráčům (partnerům) a snaží se srazit partnerův palec. Ten, jehož palec je první sražen, vypadá ze hry. Hrajte tak dlouho, dokud ve hře zůstanou poslední hráči nebo pouze jeden.

  1. KDO JSEM? (1)

Připrav papírky, kde je napsána nějaká biblická postava, postava z dětské říkanky, zvíře atd. Každému účastníkovi připevni jeden takový papírek na jeho záda (špendlíkem, lepící páskou). Každý hráč má za úkol zjistit, koho představuje tak, že se skupinky ptá na různé otázky. Na otázky se musí odpovídat pouze slovy "ano", "ne". Vedoucí může také omezit počet kladených otázek.

  1. KDO JSEM? (2)

Přines si na skupinku papíry a lepící pásku nebo špendlíky. Na každý papír napiš jméno známé nebo biblické postavy. Přilep (připíchni) každému na záda jeden papír. Nikdo nesmí znát, co má na zádech napsáno. Jejich úkolem je obcházet lidi v místnosti a otázkami zjistit (na každou osobu jednou otázkou), koho představují.

  1. JASNÉ OČI

Příprava: namalovaný velký obličej bez očí, 2 knoflíky pro každého hráče.

Vedoucí položí namalovaný obličej na podlahu a každý hráč jeden po druhém zkouší hodit své knoflíky tak, aby utvořily pár jasných očí. Vítězí ten, komu se podaří nejlépe umístit své knoflíky představující oči.

  1. FARMA

Vedoucí každému hráči pošeptá jméno nějakého zvířete. Na daný signál začne každý vydávat zvuk zvířete, ať je to bučení krávy, chrochtání prasete, kokodání slepice atd. Vedoucí je po chvíli zastaví a požádá hráče, aby na kus papíru napsali jména všech zvířat, která kolem sebe slyšeli. Vítězí ten, kdo má největší počet správně vypsaných zvířat.

  1. HUDEBNÍ NÁSTROJE

Příprava: Kazetový přehrávač nebo klavír.

Utvořte kruh. Každý hráč dostane jméno jednoho hudebního nástroje, který má napodobovat. Začněte hrát hudbu. Všichni začnou hrát na své "nástroje". Když vedoucí zavolá: "Levá", předají "nástroj" sousedovi po své levici a vezme si "nástroj" od souseda po své pravici. Hráč, který se splete, vypadá ze hry. Pokračuj do té doby, dokud ve hře zůstane jediný hráč.

  1. PÁRY

Krátké, kouzelné a jednoduché. První hráč, který předloží pár něčeho, vítězí. Nejběžnějším párem, který hráči předloží, jsou boty. Zkuste však přijít na něco originálnějšího.

  1. TAJEMSTVÍ VLNY

Příprava: klubko vlny.

Vedoucí pošle klubko vlny každému účastníkovi a požádá je, aby si z klubka odmotali tolik, kolik si myslí, že budou potřebovat (tajemství podniku). Vedoucí jim poté prozradí, že takový je jejich obvod pasu. Vítězí ten hráč, který se trefil nejblíže.

  1. TEČKOVANÉ MALOVÁNÍ

Požádej všechny účastníky, aby na zadní stranu papíru namalovali 6 bodů (teček), kde je napadne. Sesbírej papíry, zamíchej je a rozdej tak, aby nikdo nedostal zpět ten svůj. Poté požádej všechny hráče, aby z teček na papíře utvořili nějaký obrázek (spojováním). Cenu získává ten, kdo namaluje nejzajímavější obrázek.

Poznámka: Hráči si nesmí domalovat žádný bod navíc.

  1. HRA VHODNÁ NA VÁNOCE

Požádej účastníky, aby na jednu stranu papíru (myšleno na bok) napsali své jméno. Dej jim časový limit 3 minuty na to, aby vytvořili seznam vánočních dárků. Názvy dárků musí začínat písmeny hráčova jména. Na každé písmeno jeho jména musí vymyslet co nejvíce dárků. Vítězí ten, který vymyslí za 3 minuty nejvíce dárků.

  1. POJMENUJ OSOBNOSTI

Příprava: fotografie známých osobností.

Vedoucí si z časopisů vystříhá a připraví obrázky různých známých osobností. Poté je nalepí na kartičky a ukazuje jeden obrázek po druhém členům skupinky. Ti mají za úkol napsat jména osobností. Cenu získává ten, který má seznam úplný nebo téměř úplný.

  1. BINGO

Účastníci jsou požádáni, aby si vybrali 10 písmen z abecedy a napsali je na zadní stranu papíru. Vedoucí náhodně vybírá různá písmena, nahlas je vyvolává a hráči zaškrtávají písmena, která se shodují s písmeny vedoucího. Ten, který jako první vyškrtá všechna svá písmena, vykřikne "bingo".

  1. VÝMĚNA

Tato hra v sobě skrývá prvek překvapení. Hráči musí být ve střehu a v očekávání s perem a papírem v ruce. Jejich úkolem je za 3 minuty napsat seznam hlavních měst nebo něčeho podobného (dle vašeho uvážení). Jakmile se připraví, vedoucí jim nařídí, aby si pero vložili do jejich druhé ruky. Pravorucí se stanou leváky a naopak. Cenu dostává ten, jehož seznam je nejlépe čitelný a správný.

  1. SÁČEK PLNÝ LEGRACE

Příprava: 6 párů starých ponožek, 2 šátky na zavázaní očí, 2 páry rukavic a 2 papírové sáčky.

Požádej o 2 dobrovolníky. Požádej je, aby si sundali svou pravou botu. Zavaž jim oči, dej jim rukavice a papírový sáček obsahující několik párů starých ponožek. Cenu získává ten, komu se jako prvnímu podaří si pomocí rukavic a se zavázanýma očima navléknout všechny staré ponožky na svou pravou nohu. Je to skvělá zábava, neboť rukavice ztěžují nasazování ponožek na nohu.

  1. RUKAVICOVÁ ŠTAFETA

Příprava: Zabalené bonbóny, 2 papírové sáčky a 2 páry velkých pánských rukavic.

Hráče rozděl do 2 skupin a postav je do řady za sebou. První v řadě dostane do rukou papírový sáček plný zabalených bonbónů a pár pánských rukavic. Každý hráč, jeden po druhém, má za úkol vzít si ze sáčku rukavice, nasadit si je na ruce, vytáhnout ze sáčku jeden bonbón, rozbalit jej a vložit si jej do úst. Poté sundají rukavice, vloží je zpět do sáčku a předají dalšímu spoluhráči v týmu. Vítězí ta skupina, která jako první rozbalí všechny bonbóny.

  1. FOUKAT NEBO KOUSAT

Příprava: míč a velká sušenka pro každého hráče.

Hráči mají za úkol nafouknout míč a současně přitom jíst svou sušenku. Hráč, který dokáže plně nafouknout míč a zároveň sníst svou sušenku, vítězí a získává odměnu. Každý hráč si musí nejprve kousnout do sušenky, fouknout do balónu, kousnout do sušenky, fouknout do balónu ...atd.

  1. SOUTĚŽ SE SVÍČKAMI

Příprava: řada svíček, krabička zápalek.

Úkolem a zároveň velkým problémem je zapálit jedinou zápalkou všechny svíčky stojící v řadě. Hráč, který dokáže jedinou svíčkou zapálit největší množství svíček, vítězí a získává odměnu.

  1. PŘECHOD PŘES ŘEKU

Příprava: složené noviny.

Hra se zavázanýma očima plná legrace a smíchu. Vedoucí položí na zem několik složených novin tak, aby mezi nimi byla určitá mezera. Noviny představují vystouplé kameny v řece a hráči mají za úkol přejít kolem řeky tak, aby se ani jednou nenamočili "do vody". Každý hráč, jeden po druhém, začíná své putování na prvním "kameni". Namočí –li se do vody více než 2krát, vypadají ze hry. Postavení "kamenů" můžete čas od času měnit. Hráči, kteří bezpečně a suchou nohou přejdou "řeku", jsou vítězové hry.

  1. ZÁVOD KONÍ

Příprava: hrací kostka.

Hráči se seřadí na jednu stranu pokoje. Nejvzdálenější konec pokoje je cíl závodu (označený např. židlemi). Každý hráč, jeden po druhém, hází kostkou. Každé hozené číslo znamená počet kroků (noha za nohu) a jejich úkolem je dostat se co nejrychleji do cíle. Hráč, který se do cíle dostane jako první, vítězí.

  1. HRA SE ZAVÍRACÍMI ŠPENDLÍKY

Příprava: hrací kostka a velký sáček zavíracích špendlíků.

Hráči se posadí do kruhu. Sáček se špendlíky je položen doprostřed kruhu. Hráči hází kostkou, až někdo hodí šestku. Ten, kdo hodí 6, běží k sáčku a začíná si připevňovat zavírací špendlíky na svůj oděv (košili). Hráči mezitím dále hází kostkou, dokud další v kruhu nehodí šestku. Ten se pak vystřídá s oním hráčem u sáčku. Hra pokračuje do té doby, dokud jsou v sáčku ještě nějaké špendlíky. Jakmile špendlíky dojdou, hra končí a vítězem je ten hráč, který má na sobě přišpendleno nejvíce zavíracích špendlíků.

  1. SPOJOVÁNÍ PROVAZŮ

Příprava: klubko provázku.

Rozděl účastníky do dvou skupin. Dej každému hráči kousek provazu. Na znamení "teď" začne první hráč v řadě svazovat svůj provaz se svým sousedním spoluhráčem a ten zase s dalším svým spoluhráčem, dokud všichni v týmu nespojí své provazy dohromady. Vítěznou skupinou není skupina s rychlejším časem, ale skupina s delším provazem.

  1. BÁCHORKA

Dej každému účastníkovi složený papír, na jehož vnější viditelné straně je napsáno "VELIKÁNSKÉ TAJEMSTVÍ". Dovnitř vedoucí napíše "žirafa". Vedoucí oznámí všem hráčům, že uvnitř papíru má každý napsaný název nějakého zvířete, který musí zůstat utajen. Vysvětlí jim, že on jim bude vyprávět příběh a jakmile zmíní název jejich zvířete, ten, který vlastní tento název, vyběhne pro odměnu (čokoládu). Vedoucí tedy vypráví příběh o návštěvě zoologické zahrady zmiňujíc různé druhy zvířat, které vidí v klecích nebo v pavilónech. Účastníci začnou být po chvíli nervózní, neboť doposud nikdo nevyběhl pro slíbenou odměnu. Po nějaké době vedoucí konečně vyřkne slovo "žirafa" a všichni se rozeběhnou pro odměnu, aniž by něco podobného tušili.

  1. NEJDELŠÍ PROVAZ

Rozděl účastníky do dvou skupin (týmů). Každý hráč dostane provaz. Každý tým musí co nejrychleji svázat své provazy dohromady. Vítězí ta skupina, která má v nejkratším časovém rozmezí nejdelší provaz.

  1. CHŮZE DŮVĚRY

Utvořte dvojice. Jeden z páru má zavázané oči. Neoslepená osoba vede svoji oslepenou osobu po určité předem stanovené dráze, ale nesmí s ní vůbec hovořit nebo ji předem varovat. Snaž se utvořit překážkovou dráhu a různě ji pozměňovat – veď je do schodů, ven a dovnitř místnosti, domu, dej jim možnost dotýkat se různých předmětů, nech je chodit po různých materiálech (tráva, písek, beton...). Pokud chce neoslepená osoba něco svému partnerovi naznačit, pak pouze mimo verbální formou. Po skončení hry se můžete sdílet se svými pocity – jaké to je být oslepený, důvěřovat druhému a dotýkat se různých neznámých předmětů, jaké to je, když člověk nemá kontrolu nad ničím a jen čeká, co se bude dít, co se může z této hry člověk naučit o sobě nebo o druhých, jak to můžeme aplikovat do našeho vztahu s Bohem a s ostatními.

  1. ASOCIACE

Vystříhej z nějakého starého katalogu série obrázků. Např. děti, pásek, závěsy atd. a polož je na tác nebo do krabice tak, aby nebylo vidět, co představují. Každý si vezme jeden obrázek a jeho úkolem je zacitovat verš z Bible nebo povědět biblický příběh, který mu daný obrázek připomíná. Např. závěs – roztržení opony v půli při smrti Pána Ježíše.

  1. ZAJATEC A OSOBNOST

Časové rozmezí: 30 minut pro skupinku 12 lidí

PŘÍKLAD: Představte si, že máte 6 lidí – Jakub, Jan, Denis, Evžen, Josefína a Helena. Každý dostane kousek papíru, na který napíše nějakou známou osobnost či proslulost (bez uveřejnění - prozrazení jména). Dejme tomu, že Jakub napsal vlasy Mela Gibsona, Jan napsal Twila Paris, Denis napsal Regana, Josefína napsala Elijáše, Evžen napsal já sám, Helena napsala Dumba. Kousky papírů se složí a zamíchají se. Někdo je rozdělá a přečte, co zde bylo napsáno – vlasy Mela Gibsona, Twila Paris, já sám, Dumbo, Elijáš, Regan. Přečte je znovu ale pozpátku - Reagan, Elijáš, Dumbo, já sám, Twila Paris, vlasy Mela Gibsona. Cílem hry je hádat, kdo koho a co napsal. Začíná Jakub, který ukáže na Evžena a řekne: "Tvoje osobnost je Dumbo." Nemá pravdu a tak má možnost hádat další. Pokud Jakub uhodne Evženovu osobnost, Evžen se stává Jakubovým "zajatcem"a stává se Jakubovým pomocníkem. Spolu pak hádají další osobnosti a snaží se získat další zajatce. Evžen si sedne vedle Jakuba a radí se spolu. Pokud člověk uhodne, pokračuje v hádání, dokud se nesplete. Hra se stane zajímavou, když se větší skupina stane zajatcem jednoho nebo malé skupinky. Např. pokud Jakubovi patří Evžen a Helena, ale Jan je na řadě a uhodne Jakubovu osobnost, stává se Jakub spolu s Evženem a Helenou zajatcem Jana a všichni se snaží získat Josefínu a Denise. Hra končí, když jsou uhodnuty všechny osobnosti a vítězem je ten, který má všechny zajatce ze skupinky. V této hře zůstává pouze jeden vítěz a žádní poražení.

  1. AUTOREM JE ...

Je to velmi jednoduché. Každý v kruhu řekne své jméno a dobrou a zajímavou knihu, kterou naposledy četl. Jakmile daná osoba řekne název knihy, ostatní se snaží hádat jméno autora. Můžeš lidem dávat za správné odpovědi body a tak určit, kdo byl v této hře nejlepší.

  1. ŠAMPIONÁT VE HŘE KÁMEN, NŮŽKY, PAPÍR

Na začátku hry si má každý typnout, kdo bude konečným vítězem (šampiónem) hry. Každý dostane jeden lískový nebo vlašský oříšek. Skupina se rozdělí do dvojic. Hra "kámen, nůžky, papír" se hraje v jednom kruhu po dvojicích. Vítěz každé dvojice získává protihráčův oříšek. Poté se hraje semifinále a finále. Vítěz a správně typující osoba dostanou plný balíček lískových nebo vlašských oříšků.

  1. PYTEL VÍRY

Vyber několik menších věcí připodobňujících se otázkám víry, např. kvásek, několik semen, kousek chleba, sáček soli. Kolem každého takového předmětu omotej provázek a vlož je všechny do jednoho velkého pytle tak, aby byly vidět pouze konce provázků. Nech každého člena skupinky, aby si vzal (vytáhl) jeden provázek. Poté by měl každý účastník stručně povědět, jakou podstatnou duchovní věc jim jejich daný předmět připomíná. Budeš překvapen jejich zajímavými odpověďmi. Můžeme nechat jeden nebo dva provázky prázdné. Ti, kteří si vyberou prázdné provázky, mají hovořit o čemkoli, co je napadne – např. co pro ně představuje prázdný provázek.

 

NÁVRHY NA SBLÍŽENÍ LIDÍ NA SKUPINCE

  1. SCHŮZKY, ÚMLUVY

Nech každému členu skupinky několik minut na to, aby si dohodli 3 schůzky s druhými členy skupinky - ve 3 odpoledne, v 6 a v 9 večer. Poté se každý postaví do kruhu. Zavoláte "3. hodina odpoledne", přičemž vystoupí všichni, kteří mají dohodnutou schůzku ve 3 odpoledne a zjistí 1, 2 až 3 věci o sobě navzájem. Po chvilce zavolej "6. hodina odpoledne" a pak "9. hodina odpoledne". Poté se lidé sdílí o tom, co se dověděli o sobě navzájem. Tuto hru můžete použít, chcete-li lidi seznámit s ostatními.

  1. ODHALENÍ

Opatři si měkký míček (softball). Členové skupinky utvoří kruh. Vezmi míček a hoď jej na někoho v kruhu. Přitom požádej daného hráče, aby na sebe odhalil něco nového a neobvyklého. On pak vybere někoho dalšího, komu hodí míč a celý proces se znovu opakuje.

  1. JAK SE MÁŠ? JAK SE CÍTÍŠ?

Dej každému členu skupinky arch papíru (stejnou velikost – např. A4). Na okamžik jim ukaž slova napsaná na velikém kusu papíru.

STAROSTODPUŠTĚNÍVINA

UTRPENÍUZDRAVENÍODMÍTAT

POKOJBOLESTÚTĚCHA

LÁSKAPŘIJETÍNADĚJE

Požádej účastníky, aby na svůj papír napsali slovo, které nejlépe vystihuje buď jak se lidé cítí nebo co by si přáli, aby jim Ježíš v tuto chvíli dal. Polož všechny papíry doprostřed skupinky a dobře je promíchej. Poté vytáhni jeden papír. Přečti slovo napsané na papíře a dovol ostatním, aby se pokusili na dané slovo najít povzbuzující verš nebo frázi. Můžeš tak vytáhnout tolik papírů, kolik sám chceš.

  1. DESETNÍKOVÁ HRA

Pokud máš na skupince čas od času nové lidi, měl bys mít tuto hru v záloze jako ledoborce. Dej každému 10 desetníků. Každá osoba má na sebe říct jednu věc, která se od ostatních liší. (Např. člověk milující dobrodružství může říct: "Vylezl jsem na Sněžku.") Mluvčí dá doprostřed jeden desetník. Pokud je mezi nimi ještě někdo, kdo vylezl na Sněžku, položí i on svůj desetník doprostřed. Vítězí ta osoba, která se jako první zbaví všech desetníků.

  1. JSEM RÁD, ŽE JSEM ZDE

Řekni skupince, že jsi rád mezi nimi. Poté jim pověz: "Kdybych dnes nebyl tady, byl bych _________________________" (povídej si s nimi, že jsi rád, že nemusíš v tuto dobu dělat něco jiného, např. umývat auto). Poté se zeptej ostatních jednoho po druhém: "Jakou práci bys musel dělat, kdybys tady dnes nebyl a jsi přitom rád, že ji dělat nemusíš?" Snaž se, aby odpovědi byly jednoduché a plynulé.

  1. NEOBVYKLÉ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SE

Můžeš se držet všech následujících bodů nebo jen jednoho z nich:

   • Požádej každého, aby si ze své peněženky, kapsy nebo kabelky vzal 2 věci (např. rodinný obrázek, kreditní kartu). Každý se na základě těchto věcí představí druhým nebo jim o sobě řekne něco nového.

 

   • Požádej každého, aby napsal nebo řekl své jméno a připojil k němu přídavné jméno charakterizující nejen jeho dominantní vlastnost, ale mělo by také začínat stejným písmenem jako jeho jméno (např. Petr – poctivý Petr, Luděk – lakomý Luděk)

 

   • Ať se každý sdílí s přezdívkou, kterou má, či jednou měl nebo by si přál mít a vysvětlí důvod této přezdívky nebo příběh skrývající se za danou přezdívkou.
  1. MAGIC CIRCLE

Záměrem tohoto ledoborce je ilustrovat několikanásobný význam slov. Rozděl skupinku do týmů po 5-7 lidech. Na předem připravených kartičkách jsou napsány fráze nebo slova. (na jedné kartičce je např. motivace, pokoření, fráze "Mám se dobře, když..."). Vedoucí rozdá kartičky a několik osob na skupince je požádáno, aby vysvětlili, co daná slova vyjadřují a jaký pro ně osobně mají smysl nebo aby doplnili určitý výrok/frázi.

  1. MÉ OBLÍBENÉ VĚCI

Dej každému kopii "Zkoušky sebeodhalení" a nech jim několik minut k vyplnění. Poté dovol všem, aby se sdíleli s tím, co napsali. Popovídej si s nimi o tom a ukaž jim, že jejich odpovědi k 1. otázce mohou být vodítkem toho, jak je ostatní lidé vidí a jejich odpovědi na 2. otázku mohou ukazovat, jak se oni sami vidí a sleduj, jak na tvůj návrh lidé reagují.

Zkouška sebeodhalení

   • Napiš svou oblíbenou barvu: __________________________________

  Popiš ji třemi slovy: (např. modrá – je studená, oddechová, chladná)

  a. _____________________

  b. _____________________

  c. _____________________

     • Kdybys mohl (bezpečně) pózovat s nějakým zvířetem v pražské zoo, které zvíře by sis vybral? __________________________________

    Popiš 3 vlastnosti (charakteristiky) daného zvířete: (např. tygr – silný, nebezpečný, napjatý)

    a. _____________________

    b. _____________________

    c. _____________________

      • NOVINOVÝ HOVOR

     Dej každému nějaké noviny. Požádej je, aby skrze tyto noviny vyjádřili, jak se cítí nebo jaký měli den. Např. zmačkání novin může vyjadřovat frustraci.

      1. VYBER ZVÍŘE

     Zeptej se skupinky: "Kdybys měl vybrat a zvolit nějaké níže popsané zvíře proto, abys vyjádřil a popsal, jak tato skupinka změnila tvůj život, jaké zvíře bys vybral?"

     Příklady:

       • Barevný páv: Proč? Řekli jste mi, že jsem krásný a já jsem tomu začal věřit, což začíná měnit můj život.

      

       • Milující hroch: Dovolili jste mi nechat se ohřívat a slunit teplým sluncem Boží lásky.

      

       • Černý levhart: Pomohli jste mi podívat se velice otevřeně do mého vlastního nitra a vidět v něm některé skvrny .... ale neodsoudili jste mě.

      

       • Tancující medvěd: Naučili jste mě radovat se uprostřed bolestí a pomohli jste mi překonávat trápení.

      

       • Řvoucí lev: Dovolili jste mi dostat se dolů ze svého bidélka (uzavření) a válet sudy v trávě a přitom se vůbec nestarat o to, co řeknou ostatní.

      

       • Odvážný orel: Pomohli jste mi uzdravit svá křídla a naučili jste mě znovu létat.

      

       • Ohromná žirafa: Pomohli jste mi držet hlavu a ramena vzpříma.

      

       • Kachna do jakéhokoli počasí: Naučili jste mě radovat se z běžných dnů (dokonce i z deštivých dnů) a být veselý i v těžkých a nevlídných dnech jako kachna v bouři.

      

       • Zamilovaný pštros: Tak moc jste mě měli rádi a prokázali jste mi svou lásku tak silně, že jsem dostal odvahu vytáhnout svou hlavu z písku a našel jsem nový smysl života.
      1. OBRAZ MÉHO ZAMĚSTNÁNÍ

     Dej každému arch papíru a požádej je, aby namalovali obrázek jejich práce nebo organizace. Dovol každému, aby svůj obrázek vysvětlil ostatním.

      1. SOUROZENCI

     Požádej skupinku, aby se rozdělila do 4 skupin dle následujícího rozlišení:

       • Podle toho, jestli byli nejstaršími v rodině.

      

       • Podle toho, jestli byli nejmladšími v rodině.

      

       • Podle toho, jestli byli na jakémkoli místě uprostřed.

      

       • Podle toho, jestli byli jedináčci.

     Požádej účastníky, aby se přesunuli do patřičné skupiny a aby si připomněli, co se jim na jejich postavení v dětství líbilo a nelíbilo. Podívají-li se zpětně, zvolili by si jiné postavení v rodině?

      1. SDÍLENÍ

     Vyber jeden nebo více témat a nech každému několik minut ke sdílení se.

       • Nejšťastnější moment v mém životě.
       • Naposledy jsem se rozzlobil ...
       • Kde jsem žil ve věku od 7 do 12 let.
       • Kdy se Bůh pro mě stal víc než jen pouhým slovem.
       • Nejlepší (nejhezčí) věc, která se mi minulý týden stala.
      1. OTÁZKY K SEZNÁMENÍ

     Tyto otázky použij na vašem prvním setkání, kdy se lidé mezi sebou neznají.

     Otázky na období od 7 do 12 let...

       • Kde jsi žil? Kolik jsi měl (máš) bratrů a sester?
       • Jaký druh vozidla vaše rodina používala?
       • Ke komu jsi měl v rodině největší důvěru?
       • Kdy se pro tebe Bůh stal víc než jen pouhým slovem?
      1. PŘÁTELSKÉ OTÁZKY (KVAKER OTÁZKY)

     Tyto otázky už jistě použily stovky a stovky lidí proto, aby se seznámily s druhými a blíže je poznaly. Netlačí vás k tomu, abyste hovořili o oblastech svého života, o nichž si přejete, aby zůstaly skryty a utajeny. Na rozdíl od diskuzních otázek je pro přátelské otázky (dotazování) nejlepší, pokud jsou zodpovídány postupně a s lidmi sedícími v kroužku. Pro usnadnění a přístupnost ostatních polož první otázku a sám na ni jako první odpověz. Tvé odpovědi navodí tu správnou náladu i směr (buď tragický nebo spíše komický). Budeš-li stručný ve svých odpovědích, budou i ostatní struční. Budeš-li mluvit zdlouhavě a nudně, budou to samé dělat i ostatní. Každá osoba má 1 minutu na každou otázku a její odpověď.

       • Kde jsi žil od 7 do svých 12 let a kolik sourozenců (bratrů a sester) máš (jsi měl)?
       • Jaký druh dopravy (transportu) používala vaše rodina?
       • Kdo ti byl z lidí nejblíž a ke komu jsi vnímal největší důvěru?
       • Kdy se Bůh pro tebe stal více než jen pouhým slovem?
      1. NOVÝ MILIONÁŘ

     Skupinka se shromáždí do kruhu. Informuj celou skupinku, že každý z nich právě dostal jako dárek 1 milion dolarů. Požádej několik osob, aby naznačily, jakým způsobem by své nově získané peníze využily. Nech skupinku, aby se sdílela na toto nebo na další níže uvedená témata.

       • Kdyby sis mohl vybrat a odjet na jakékoli místo na světě (vše je už předem zaplaceno), kam bys jel?
       • Kdyby ses mohl stát vůdcem (prezidentem) jakékoli země na světě, kterou zemi by sis vybral a proč?
       • Kdyby ses mohl pomocí stroje času dostat do jakékoli doby v minulosti či budoucnosti, do které doby by ses chtěl dostat a proč?
       • Kdyby sis teď mohl popovídat s jakoukoli žijící osobou na světě, koho by sis vybral?
      1. ODHOĎ SVÉ STAROSTI

     Nech každého účastníka přemýšlet nad nějakou starostí, nezodpovězenou otázkou, problémem, útrapami. Dej každému kousek papíru a požádej je, aby anonymně na papír napsali nějaký svůj problém. Doprostřed pokoje postav krabici nebo nějaký košík a požádej všechny, aby své papíry zmačkali, vhodili do bedny a jakýmkoli způsobem vyjádřili, co si přitom myslí nebo cítí.

      1. LOVEC POKLADŮ

     Rozdej každému účastníkovi následující formulář a požádej je, aby našli alespoň 1 svou podobnou a 1 odlišnou vlastnost (rys, charakteristiku) s nějakými 4 osobami na skupince. Poté se můžete o svých názorech na podobnosti a odlišnosti sdílet a hovořit spolu.

     JMÉNO LOVCE POKLADŮ: ___________________________

     JménoPodobnostOdlišnost
      1.  
      2.  
      3.  
      4.  
      1. KDO JSEM?

     Nech lidem na skupince několik minut na to, aby ve svém okolí (v místnosti) vyhledali něco, co jim připomíná něco z jejich osobnosti a nebo vyjadřuje, kým jsou. Poté zavolej jednotlivé účastníky a požádej je o to, aby skupince ukázali jimi vyhlédnutý předmět a vysvětlili proč si vybrali zrovna to, co si vybrali. (Např. Zvolil jsem kámen, neboť je silný, hladký a starý.)

      1. HRA NA BODY

     Požádej každého účastníka, aby si na zadní stranu papíru poznamenal stanovený počet bodů za každou otázku, na niž odpoví "ano". Ptej se hráčů na následující otázky:

       • Nosíš (máš na sobě) náramkové hodinky? ..... 5
       • Máš na ruce prstýnek? ..... 5
       • Nosíš (máš na nose) brýle? ..... 10
       • Byl jsi minulou neděli ve sboru? ..... 25
       • Políbil jsi dnes svého manžela/manželku nebo svého tátu a mámu? ..... 25
       • Políbil jsi všechny 3? ..... 100
       • Chodil jsi za školu? ..... 1
       • Datum nebo měsíc, kdy ses narodil (2 na únor, 3 na březen atd.) .....1 - 12

     Cenu získává ten, který získal nejvíce i ten, který získal nejméně bodů.

      1. ZACHRAŇ MĚ

     Vedoucí požádá hráče, aby si představili, že jsou všichni ztroskotanci lodi, kteří ve vodě bojují o svůj život a snaží se zachránit svým plaváním. Je tu k dispozici pouze jedna záchranná vesta. Jeden z utopenců si ji může vzít a tak se zachránit. Každý hráč má nabídnout svůj důvod k záchraně: proč má právě on největší právo na přežití. Vítězí nejpřesvědčivější hráč.

      1. PRAVDA A LEŽ

     Každý o sobě napíše 3 pravdivé věci a jednu nepravdivou. Papíry je pomíchají a každý účastník musí zjistit a uhodnout, komu patří 4 výroky a která z nich je lživá. Můžeš vypustit první část hry tzn. Hádat, komu výroky patří. Každý hráč si drží své papíry u sebe a lidé pouze hádají, který výrok je lživý. (Není správné, pokud někdo napíše lživý výrok blízký pravdě).

      1. PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

     Sedíte v kruhu. Jeden po druhém popisujte, jak se právě teď cítíte formou počasí – částečně oblačno, slunečno ... Každý může vysvětlit, proč si zvolili k vysvětlení svých pocitů právě takové počasí.

      1. NAUČIL JSEM SE, ŽE ...

     Vedoucí rozdá na skupince papíry, kde je napsána tato část věty: "Naučil jsem se, že _____________________________." Účastníci doplňují, jaké lekci se v životě naučili. Vedoucí vybere papíry a hráči se snaží uhodnout, kdo psal danou výpověď. Nejprve můžete požádat hráče, aby napsali nějakou neduchovní věc (lekci) a poté je můžete požádat, aby napsali nějakou svoji duchovní lekci. Někdy mohou poznatky (lekce) hráčů vést k hlubokým a zajímavým diskuzím.

      1. VSADÍM SE, ŽE TOTO NEVÍTE

     Každý ve skupince napíše na kus papíru o sobě něco, co si myslí, že o něm ostatní ze skupinky neví. Papírky se složí, očíslují se a promíchají. Poté stanovená osoba vezme lístky a čte – nejprve číslo a potom dané prohlášení. Každý hráč se snaží určit, kdo se skrývá za daným číslem a výrokem.

      1. JAKÁ JE IDEÁLNÍ CESTA AUTEM?

     Požádej lidi, aby popsali nejlepší, dokonalou jízdu autem. Prostě jak si představují svoji dokonalou cestu. Po skončení jejich povídání jim řekni, že tato cesta symbolizuje cestu k druhým lidem. Např. někdo si představuje a hovoří o dlouhé cestě do kopce, kdy vám vítr čechrá vlasy – což může znamenat, že si držíme lidi od sebe v určité vzdálenosti, nepustíme je k sobě.

      1. NOVINOVÝ TÝDEN

     Vezmi noviny (s dostatečným množstvím stránek) a dej každému účastníkovi jednu stránku z novin. Jejich úkolem je pomocí této stránky z novin popsat jejich týdenní život bez použití slov. (Nemluvit!) Každý hráč má 30 sekund času a každý hráč má pouze 1 stránku.

      1. CÍLE SKUPINKOVÉHO SBORU

     Rozdělíme skupinku do 3 skupin po 3. Každá skupina dostane kousek papíru s napsaným tématem. Témata jako např. evangelizace, násobení, budování ... . Každá skupina má za úkol předvést malou scénku a další 2 skupiny mají hádat, jaké téma představují.

     Poznámka: Tato hra může být docela komická, ale pomáhá také připomenout záměr a smysl skupinky.

      1. UHODNI AUTORA A NÁZEV

     Napiš na kousek papíru 4 až 5 nevinných otázek, které mohou odhalit něco nového na členy skupinky. Např. Čeho ze svého majetku si ceníš nejvíce (jaká je tvoje nejoblíbenější věc z tvého vlastnictví?)? Co bys chtěl umět z toho, co dnes neumíš? (hrát na nějaký nástroj, plavat, jezdit na kole) Jak si představuješ ideální dovolenou? Lidé na otázky odpovídají písemně. Mohou odpovědět na všechny otázky nebo jen na 3 z nich, ale požádej je, aby na kus papíru nepsali své jméno. Vedoucí vybere papíry a čte odpovědi, přičemž ostatní mají za úkol hádat, komu dané odpovědi patří.

     Poznámka: Tato hra je vhodná ve skupince, kde se lidé navzájem ještě tolik neznají.

      

     NÁVRHY NA LEDOBORECKÉ OTÁZKY

      • Kde ses narodil?
      • Kde jsi žil v době od 7 do svých 12 let?
      • Kde ses jako dítě cítil nejbezpečněji a nejsrdečněji?
      • Kdybys mohl změnit 2 věci na způsobu, v němž a jak jsi byl vychován, co bys změnil? Pokud pocházíš z rozvedené rodiny, jakým způsobem tě ovlivnil rozchod rodičů?
      • Kdo byl/je tvým oblíbeným příbuzným v rodině? Proč?
      • Řekni nám něco o svém oblíbeném příbuzném (sestřenici, bratranci...).
      • Jaká je tvá oblíbená vzpomínka na chvíle prožité se svým otcem v dětství? Se svou matkou?
      • Který pokoj ve vašem bytě (domě) máš nejraději?
      • Jaké auto (značku auta) měli tvoji rodiče v době tvého dětství?
      • V čem se (charakterově) podobáš své matce? Svému otci?
      • Kolik máš sourozenců?
      • Kdybys mohl změnit 2 věci ze svého dětství, co bys změnil? Pokud pocházíš z rozvedené rodiny, jakým způsobem tě ovlivnil rozchod tvých rodičů?
      • Jaká je tvá oblíbená rodinná vánoční tradice?
      • Kdo je tvou nejbližší a nejdůvěrnější lidskou osobou?
      • Kdo byl tvým nejbližším a nejlepším přítelem/přítelkyní v době tvého mládí?
      • Jaký byl tvůj nejšťastnější okamžik ve tvém životě?
      • Popiš, jaké nejhorší a naprosto nemožné oblečení sis musel vzít na sebe do školy.
      • Jaká byla tvá nejoblíbenější hudební skupina (žánr) v době tvých studií na střední nebo vysoké škole?
      • Jaký je tvůj oblíbený hudební styl (křesťanskou hudbu nepočítej)?
      • Kdo byl tvůj nejoblíbenější učitel na škole a který předmět učil?
      • Který biblický charakter (osoba) se ti nejvíce líbí a dotýká (kromě Ježíše)?
      • Co bys dělal, kdybys vyhrál milion dolarů? (nesmíš být nyní duchovní)
      • Jaká skutečná historická (nebiblická) postava tě nejvíce zajímá a líbí se ti (kromě Ježíše)?
      • Jaký je tvůj oblíbený umělecký obraz – umělecký styl?
      • Kdo v místnosti má stejné oči jako ty?
      • Jakou křesťanskou chválu máš nejraději?
      • Kdybys měl neomezené množství peněz, kam by ses vydal na dovolenou ?
      • Jakou vesmírnou planetu bys navštívil, kdybys měl možnost se na nějakou dostat?
      • Jaké jsou tvé nejoblíbenější zájmy (koníčci, hobby)?
      • Víš, co vyjadřuje tvé jméno, jaký má význam?
      • Jakou máš nejoblíbenější knihu?
      • Jaký je tvůj nejoblíbenější biblický verš?
      • Jak ses seznámil se svou nejlepší kamarádkou/ kamarádem nebo se svým partnerem?
      • V čem bys chtěl být známým - co bys chtěl, aby o tobě druzí věděli?
      • Pověz nám o sobě něco nového a neobvyklého.
      • Popiš nám své oblíbené místo, v němž jsi žil/žiješ.
      • Jaké auto by sis přál mít – tvůj sen?
      • Kdyby ses mohl naučit něco, co ti nejde, co by to bylo?
      • Kdybys měl jít bydlet na Měsíc a měl sis s sebou vzít jen jednu jedinou věc, co by sis s sebou vzal/a(kromě své Bible)?
      • Kdyby váš dům byl v plamenech, tvoje rodina i domácí zvířata byla v bezpečí a ty jsi mohl ještě z hořícího domů přinést jedinou věc, co by to bylo?
      • Jakou nejtěžší věc v životě jsi musel podstoupit/udělat?
      • Jak využíváš volný čas – co děláš ve volném čase?
      • Pověz nám něco o svém prvním rande.
      • Čeho ve svém životě nejvíce lituješ?
      • Popiš, jak vypadá každé typické úterý ve tvém životě.
      • Moje největší zklamání (rozčarování).
      • Dárek, na který nikdy nezapomenu (mimo spasení).
      • Věc, která mě ve volném čase nejvíce zaujme a baví.
      • Jaký je tvůj nejoblíbenější den v týdnu?
      • Jakou jednu věc vypovídající něco o tobě samém by sis přál mít napsanou na svém vlastním smutečním oznámení?
      • Řekni nám jednu svou slabost a jednu tvou silnou stránku (v čem jsi slabý a v čem jsi naopak silný).
      • Svobodní: Jak by měl vypadat můj/moje budoucí muž/žena? Manželé: Co mě vedlo k tomu, že jsem si vybal právě svou manželku/manžela?
      • Jaká největší a nejdůležitější událost se během minulého týdne uskutečnila ve tvém životě?
      • Kdyby sis mohl vybrat jakékoli místo na světě, kde bys rád žil, jaké místo by sis vybral? Proč?
      • Jakým darem můžeš podle tvého názoru posloužit na skupince?
      • Popiš důležitou životní zkušenost ve tvém životě, která naprosto změnila celý tvůj žebříček hodnost.
      • Jaké jsou tvé cíle a předsevzetí na příští rok?
      • Pověz nám o své nejhezčí a nejhorší zkušenosti tohoto týdne.
      • Požádej všechny členy skupinky, aby řekli, proč jsou rádi, že jsou dnes večer na skupince.
      • Stručně popiš několik silných a slabých stránek, které vidíš na vztahu se svým nejstarším dítětem nebo se svým tchánem a tchýní nebo se svým manželem.
      • Informuj všechny, že právě vyhráli 1 000 000 korun. Jakým způsobem použijí jednotliví členové skupinky tyto nově nabyté peníze?
      • Máš nějakou přezdívku? Co znamená? Jakou přezdívku má tvůj manžel/manželka a děti?
      • Je nějaké časové období v historii, v němž bys rád žil? Proč?
      • Je pro tebe domácí skupinka užitečná? Vyprávějte si o tom, co vám skupinka přináší a poděkujte si navzájem.
      • Pověz skupince o 3 věcech, které si na své rodině vážíš. Které 3 rodinné způsoby (věci) ti vadí a nemůžeš se s nimi smířit?
      • Jaká nejhezčí (nejlepší) věc (událost) se stala v naší rodině? ...na naší skupince? ...na světě?
      • Jedna věc (událost), která by mi udělala velikou radost, kdyby se v naší rodině uskutečnila. ....v našem sboru. ...na naší skupince. ...na světě.
      • Kdo je v tuto chvíli tvým nejlepším přítelem v životě?
      • Byla poslední dobou vyslyšena nějaká tvoje modlitba? Pověz nám své svědectví.
      • Jaké je tvé zaměstnání? Co se ti na tvém povolání líbí?
      • Kdo měl (má) na tvůj křesťanský život největší vliv? Proč?
      • Jaká nejpovzbudivější věc ti byla tento týden řečena?
      • Udělal jsi někomu tento týden radost?
      • Co tě vedlo k rozhodnutí navštěvovat sbor?
      • Proč ses rozhodl žít v ...(doplň své město)?
      • Co chceš ve svém životě ještě dosáhnout?
      • Jaká je tvá nejtrapnější zkušenost?
      • Za co jsi vděčný?
      • Jakou máš největší vzpomínku ve svém životě a proč?
      • Jak jste se seznámili se svým partnerem a co vás vedlo k tomu, abyste spolu chodili? - nebo - Jaký by měl být tvůj budoucí partner?
      • Jak by se tvůj život změnil (jak by to tvůj život ovlivnilo), kdybys věděl, že Ježíš přijde 29.8.2001?
      • Co tě vytáčí (vadí) na tvém partnerovi/kamarádovi?
      • Zažil jsi na svém těle uzdravení? Pověz nám o tom.
      • Jaký je tvůj oblíbený hudební žánr/oblíbená píseň?
      • Naposledy jsem se opravdu rozzlobil, když ...
      • Kdybys mohl svůj život žít ještě jednou od začátku, co bys ve svém životě změnil a udělal jinak?
      • Co bys udělal, kdybys viděl, jak ...

     ... okrádají člověka

     ... se člověk topí

     ... hoří dům

     • Kdybys mohl žít ještě jednou tento týden, co bys udělal jinak?
     • Popiš jinou skupinu lidí, které jsi byl někdy účasten a řekni, jak pracovala (př. skaut, pionýři, požárníci, kolegové v práci...). Nemusí se jednat pouze o “náboženskou” skupinu (nejvíce se setkáváme se skupinkou lidí v práci).
     • Jaký je tvůj nejvýznamnější verš z Bible, který si přijal např. ke křtu, k svatbě, při spasení atd.? Pověz nám, proč je tento verš pro tebe tak podstatný.
     • Jaká první myšlenka ti přijde na mysl, když začneš myslet na Boha?
     • Událo se tento týden ve tvém životě něco, co bys rád řekl skupince?
     • Proč ráno vstáváš? Záměrem této otázky je zjistit, jaké jsou lidské motivy v této oblasti? Je to naprosto jednoduchá otázka, ale upřímná odpověď na tuto otázku už dá člověku trošku zabrat.
     • Připomeň si chvíli, v níž jsi v poslední době selhal (neměl jsi úspěch)?
     • Jmenuj osobu, jíž si nesmírně vážíš pro všechny zkoušky, kterými musela projít a překonat.
     • Čeho si nejvíce vážíš na lidském vztahu (na vztahu dvou lidí)? Na vztahu s Kristem? Na tvých rodičích?
     • Jak reaguješ, když ti někdo není vděčný za to, co pro něj uděláš?
     • Kdyby sis mohl vybrat vyjet na 3 dny kamkoli do světa, kam bys vycestoval a proč?
     • Kdyby sis mohl vybrat jakoukoli osobu, která kdy v minulosti žila v České republice, s níž by ses mohl setkat a seznámit, koho by sis vybral a proč?
     • S jakou nejzajímavější osobou ses ve svém životě setkal?
     • Kdyby ses stal vůdcem (prezidentem, králem) nějaké země na světě, které zemi bys chtěl vládnout a proč?
     • Kdyby ses mohl dostat do jakékoli doby v minulosti, s jakou známou osobou by ses chtěl setkat?
     • Kdybys měl stroj času, který by tě mohl vzít jen jednou na jakékoli místo v minulosti nebo v budoucnosti, jaké místo či událost v minulosti nebo v budoucnosti bys pomocí tohoto stroje navštívil?
     • Kdybys měl teď možnost hovořit s jakoukoli žijící osobou na světě, s kým bys rád mluvil a proč?
     • Kdybych si mohl znovu vybrat své zaměstnání a kariéru, zvolil bych si...
     • Jakou máš pozici v rodině – první, druhou atd.? Co bys na své dosavadní pozici v rodině změnil?
     • Řekni nám, jaký byl tvůj nejhorší a nejhezčí zážitek tohoto týdne.
     • Kdybys mohl vyjet na dvoutýdenní neplacený výlet na jakékoli místo na světě, kam bys jel a proč?
     • Právě jsi vyhrál jednoměsíční dovolenou úplně zdarma. Kam se vydáš a proč?
     • Dej každému kus papíru a požádej je, aby na něj namalovali obraz (charakteristiku) svého zaměstnání čehokoli, co zaměstnává jejich každodenní život. Požádej je, aby vysvětlili, co jejich obrázky znázorňují.
     • Kterou přečtenou knihu, shlédnutý film nebo videokazetu bys nám doporučil a proč?
     • Čeho si podle tvého názoru Bůh na tvém životě váží nade všechno?
     • Jakou nejpovzbudivější zprávu jsi slyšel tento týden?
     • Co povzbudivého jsi učinil tento týden někomu ve svém okolí?
     • Za co jsi nejvíce ve svém životě vděčný?
     • Řekni nám, jaký biblický verš k tobě nejvíce promlouvá a proč je pro tebe tak důležitý (významný)?
     • Pověz nám o svém nejoblíbenějších prázdninovém místě a řekni nám, proč máš toto místo tak rád.
     • Řekni nám o nějaké duchovní zkušenosti, kterou jsi ve svém křesťanském životě zažil ...
     • Jakým způsobem odpočíváš?
     • Co bys rád dělal (chtěl udělat), kdybys byl dokonalý?
     • Jedna věc, která mě během minulého týdne vytočila .....
     • Jedna věc, která mě obviňuje ........
     • Jedna věc, které na opačném pohlaví nerozumím, je ......
     • Jaké jsou tvé největší otazníky na tvém vztahu s Bohem?
     • Za jakých okolností se cítíš nejvíce osamělý? Nejméně osamělý? Proč?
     • V kterých oblastech života je pro tebe nejtěžší důvěřovat Bohu? Druhým lidem? Sobě samému?
     • Kdybys uvázl na osamělém ostrově, jaké 2 věci by sis tam přál mít?
     • Kdyby ses mohl na jediný den stát prezidentem Spojených států (České republiky), jaké nové zákony by ses snažil a chtěl prosadit?
     • Kdybys věděl, že se Ježíš vrátí zítra na zem, co bys dnes dělal?
     • Jaké jídlo, které ty přímo nesnášíš, má tvůj partner (manžel/ manželka) rád?
     • Jakou drobnost bys s sebou vzal na posezení u ohně (na piknik)? Např.: chléb, stůl, spray proti komárům.
     • Požádej každého člena, aby si vybral jednu svou osobní charakteristiku a složil jednoduchý verš či aliteraci (opakování stejných hlásek na začátku slov ve verších) jako např.: "Jmenuji se Dan, modlím se bez zábran", "Jsem pilný Pavel", "...".
     • Jaký byl tvůj nejšťastnější okamžik v životě?
     • Kdybys měl k dispozici prášek, který by ti zaručil 1000 let života na zemi, užil bys jej? Proč?
     • Nakolik ti vadí, že si ostatní lidé všimnou, když se ti podaří udělat nějaký trapas, a smějí se ti?
     • Chtěl bys vědět přesné datum své smrti?
     • Kdy jsi naposledy přiznal, že jsi neměl pravdu? Proč je to pro člověka tak těžké přiznat svou chybu?
     • Co ses v nedávné době naučil od druhého věřícího?