user_mobilelogo

Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. (Sk 5,42) ... část 3.

Michal Beran


Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. (Sk 5,42)

Milí bratři a sestry, kteří se zajímáte o práci domácích skupinek, dnes budeme pokračovat v úvahách nad výše uvedeným veršem z Bible. V minulých dvou článcích jsme se zamýšleli nad tím, co znamenalo pro první církev ono ... v chrámě ..., a co to znamená pro nás. Snad jste přežili moje minulá (malá) rýpání a budete ochotni i dnes slyšet věci, které určitě některým nebudou příliš vonět. Pro ty, kteří neví o co jde: musí si vyhledat příslušné články v minulých číslech tohoto časopisu. Takže pokračujeme. Dnes již přejdeme k tomu ... po domech ... .

Asi je nám všem jasné, že naši "první milí bratři a sestry" svoje domovy neměli vybaveny tak jako my. Myslím ledničky, pračky, telefony, počítače, elektřinu, plyn, saponáty, auta a jiné vymoženosti dnešní doby. Oni neměli ještě i jiné věci (o kterých budu dále hovořit), a přesto byli velmi úspěšní v získávání okolního světa pro našeho Pána Ježíše Krista. Budu nyní hovořit o církvi ... po domech ..., která neměla žádné tzv. "pomůcky", které máme my. Pro lepší pochopení je zapotřebí přečíst si předchozí dva články na toto téma v minulých číslech tohoto časopisu.

Takže co to neměli. (Navštívíme, pro lepší pochopení, nějaké obyčejné, malé a chudé shromáždění ... po domech ... v prvním století.)

1) _ Neměli takové vzdělání, jakého se dostalo nám. Mnozí z nich (ne-li většina) byli negramotní.

2) _ Neměli doma žádnou (nebo skoro žádnou) křesťanskou literaturu jako my. Často ani nevíme, která z těch knih je vlastně naše, a která je už léta od někoho půjčena a nevrácena. O kazetách ani nemluvě. Kde by se jim snilo o tom mít takové problémy. Že? Netýká se to jistě všech mezi námi.

3) _ Neměli doma žádnou Bibli. Natož v několika překladech, které máme doma my a na které se u nás většinou jenom usazuje prach. To ani nemluvím o Biblích, které jsme si pořídili v dobrém přesvědčení, že ten jazyk, ve kterém je napsána, se skrze ni "ale určitě" naučíme. Někteří to jistě už dokázali.

4) _ Nemohli mít žádné velké vzdělávací konference, na kterých, by byli systematicky a pořádně vyučováni. To nemluvím o biblických školách a podobných věcech, jak je známe dnes my.

S tou Biblí to u nich bylo stejně nesmírně zajímavé.

•) _ Nový Zákon ten samozřejmě nemohli mít. Ten teprve vznikal. Možná, že jsme na návštěvě ve sboru kam už také konečně dorazil nějaký dopis apoštola Pavla. Petrův list už tam také mají. Ale po sboru a ... po domech ... jim také kolují různé "pseudo dopisy" od tzv. "zaručených apoštolů". Jako v dnešní době. Že?

•) _ Starý Zákon měli možná jeden pro všechny. No dobře, přidejme, třeba měli dva. Jenže ne v jejich rodném jazyce. Možná jeden v hebrejštině a jeden v řečtině. A k tomu sbor plný negramotných lidí.

No, řekněte, nebyli úžasní? Bez Nového Zákona a jen (možná) s jedním Starým Zákonem pro celý sbor byli schopni žít a kázat novozákonní evangelium. Jo ti museli na jejich tajných a pronásledovaných setkáních dávat pozor. Žádné pospávání. A jistě se toho museli hodně učit zpaměti. Jejich Bible nebyly papírové, ale pěkně uložené v hlavičkách. Pokud někomu z nich chtěl někdo jeho Bibli spálit, nebo roztrhat, musel holt i s majitelem, jak nám ukazuje historie. Čeští Koniášové by moc neuspěli. (Vím že celou tu věc hodně zjednodušuji a trochu přeháním.)

Myslím si, že kdyby došlo k následujícímu, co dále popíši, jistě bychom hned začali být alespoň o další věc jako ta "úplně první církev". Představte si, že bychom všichni ve stejný okamžik přišli o všechnu naši křesťanskou literaturu (včetně té, která je na kazetách, videu a počítačích). Samozřejmě bychom přišli i o všechny naše Bible. Vyhnali by nás ze všech modliteben a pronajatých prostor. A to tak alespoň na 100 let. Nevím, jak dlouho by nám mohly sloužit Bible v našich hlavách. Měli bychom jen jednu věc nám velmi příznivou. A to tu, že v každém sboru by byly pouze dvě Bible. A to jedna v hebrejštině a jedna v řečtině. Ale pozor - BEZ NOVÉHO ZÁKONA. Scházet by jsme se mohli jen tajně ... po domech ... . Už to vidím, jak ti, kteří si denně čtou Bibli a jsou opravdu učedníky Pána Ježíše Krista, ... každý den ... pospíchají (podnikání - nepodnikání) tam, kde ty dvě Bible jsou, a tomu kdo je umí číst a překládat říkají: "Prosíme tě, jen čti a překládej. Vůbec si nevšímej toho, že ti to moc nejde, my jsme vděční i za to málo co nám můžeš dát." To už bychom byli jistě více jak ta "opravdu první církev". Že?

To co popisuji, není myšleno tak, že bych chtěl do někoho rýpat. Ale je mou snahou ukázat vám, jak to asi tehdy chodilo. Možná, díky tomu co jsem výše popsal, lépe porozumíte tomu, co chtěl apoštol Pavel říci Timoteovi v 1Tm 4,11-16.

... To přikazuj a tomu uč. Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, (var: + v Duchu), ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem (var: ve všem) patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. ...

Připomínám, k výše uvedenému místu z Bible, že Timoteus ... předčítal ... ze Starého Zákona, ale vyučoval a kázal z něho novozákonně.

V dalších úvahách nad veršem Sk 5,42 budeme pokračovat příště.