user_mobilelogo

Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. (Sk 5,42) ... část 2.

Michal Beran


Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. (Sk 5,42)

Milí bratři a sestry, kteří se zajímáte o práci domácích skupinek, dnes budeme pokračovat v úvahách nad výše uvedeným veršem z Bible. Minule jsme se zamýšleli nad tím, co znamenalo pro první církev ono ... v chrámě ..., a co to znamená pro nás. Snad jste přežili moje minulé (malé) rýpání a budete ochotni i dnes slyšet věci, které určitě některým nebudou příliš vonět. Pro ty, kteří neví o co jde: musí si vyhledat příslušný článek v minulém čísle tohoto časopisu. Takže pokračujeme. Zůstaneme dnes ještě u toho ... v chrámě ... .

Většina z nás ráda říká, že chce pracovat tak, "jako to dělali v té úplně první církvi". Dobře, tak se pojďme podívat, jak dlouho mohli ... každý den v chrámě ... atd. Seřaďme si to podle roků, a hned něco uvidíme.

•) _ Roku 30 n.l. (nejpravděpodobněji) byl Pán Ježíš Kristus ukřižován.

•) _ Roku 30 n.l. (nejpravděpodobněji) vznikla o letnicích církev a začalo ono ... každý den v chrámě ... atd.

•) _ (První církev dělá ty nádherné a úžasné věci, které děláme, chceme dělat a nebo se o to alespoň snažíme.)

•) _ Dochází k ukamenování Štěpána a začíná pronásledování církve.

•) _ A ono ... každý den v chrámě ... končí.

•) _ Pokračuje už jen ... každý den po domech ..., protože pak už následovalo toto: Sk 8,1-3 (EK) ... Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. ... Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. ... Učedníci měli svá setkávání už jen po domech. V chrámě už nemohli, protože tam by bylo velmi jednoduché je pochytat.

•) _ Roku 35 n.l. (nejpravděpodobněji) se Saul setkává u Damašku s Pánem Ježíšem Kristem a stává se z něho jeho učedník.

Co se z toho dozvídáme?

•) _ Že události, které výše popisuji trvaly maximálně pět let. A to dost zaokrouhluji a přidávám.

•) _ Že ono ... každý den v chrámě ... trvalo velmi krátkou dobu (jen několik let). Jistě ne celých těch pět let.

•) _ Že ono ... každý den po domech ... trvalo minimálně následující dvě století. Církev si nemohla stavět modlitebny a chrámy. Její veškerý život na většině místech se odehrával jenom ... po domech ... . (Teprve kolem roku 240 n.l., možná i něco dříve, se objevují první soukromé domy přestavěné na to čemu my dnes říkáme modlitebny.)

•) _ V některých místech to (mimořádně) vypadalo asi tak, jak je to popsáno v Efezu. Sk 19,9+20.20 (NS) ... Pavel ... oddělil učedníky a denně rozmlouval ve škole nějakého Tyranna. ... jak jsem nic nezamlčel z toho, co by vám prospívalo, ale všechno jsem vám oznámil, když jsem vás učil veřejně i po domech. ... Myslím, že toto asi nejvíc odpovídá našim podmínkám. Apoštol Pavel takto často pracoval mezi pohany.

Co z toho pro nás plyne?

•) _ Určitě nemáme naše shromáždění ... každý den v chrámě ... tak jako ta "úplně první církev". To ani tak u nás nejde. Viz též článek v minulém čísle časopisu na toto téma.

Dvě otázky.

•) _ Jsme na tom po všech stránkách tak, že kdyby nás z našich modliteben a nebo pronajatých prostor vyhnali, naše sbory by to bez problémů přežily a evangelizačně zasáhly celý svět, tak jako ta "úplně první církev"?

•) _ Přežili bychom, kdyby jsme si nesměli 200 let postavit žádnou modlitebnu a museli se scházet jen ... po domech ... ? Samozřejmě bychom k tomu byli hodně pronásledováni.

Nerad bych, kdyby si někdo myslel, na základě těchto mých článků, že jsem nepřítelem modliteben a jim podobným "pomůckám". Díky našemu Pánu Ježíši Kristu za to, že tyto "pomůcky" můžeme mít, scházet se v nich, sloužit a pod. Ale chci jen trochu píchnout do našeho myšlení o tom co je a co není církev.

Chcete vědět, jestli máte správný pohled na církev? Tak si zkuste zahrát následující hru. Můžeme ji nazvat "hra na asociace". Když kdokoli vysloví nějaké slovo, vždy si k tomu slovu automaticky představíme nějaký obraz. Ten nám může ukázat, co si o dané věci vlastně myslíme, jaký k ní máme vztah a pod. Můžete tuto hru hrát sami se sebou, nebo ve skupině, kde si můžete říkat, co ta věc pro vás znamená. Uvedu několik příkladů.

•) _ Slovo "les". Určitě si představíte stromy. Každý si ale představí jiný les a jiné stromy. Můžete si o tom mezi sebou popovídat. Určitě jste s tím lesem, který si představíte nějak osobně spojeni. Divil bych se, kdyby si někdo při slově "les" představil jek sedí u zubaře v křesle a zrovna mu vrtají zub. To by si jistě představil při tom, kdyby bylo řečeno slovo "zubař".

•) _ Při slově "most" si asi někdo těžko představí "vepřo knedlo zelo".

•) _ A nyní přichází ta záludná otázka. Co si představíš pod slovem "církev"? Pokud si při tomto slovu představíš nějakou budovu, nějakou činnost v ní s nějakými lidmi, tak to je tvůj pohled na církev hodně vzdálený Bibli a připomíná pohled "vepřo knedlo zelo" na slovo "most". Protože když Bible mluví o církvi, tak mluví o lidech.

Ale už nechám toho popichování a z celého srdce nám všem přeji, aby naše sbory skutečně odpovídaly tomu co si náš milý Pán a Spasitel Ježíš Kristus přeje. Kéž nás svým Duchem formuje tak, aby jsme jako Jeho nevěsta byli bez poskvrny a vrásky.

V dalších úvahách nad veršem Sk 5,42 budeme pokračovat příště.