user_mobilelogo

KDO JSME?

Apoštolská církevbannerac png
vznikla na začátku tohoto století. Po dobu fašismu a komunismu byla zakázaná a pronásledovaná. Znovu byla legalizována na sklonku komunismu 25.1. 1989.

 

Od té doby pod naší církví pracuje několik organizací jako jsou:

VOŠMT - Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně. Zde se na své budoucí povolání kazatelů, pastorů, misionářů, pracovníku s dětmi a mládeží připravují mladí lidé, kteří prožili Boží volání do služby. 

Nehemia - Nadační fond NEHEMIA je humanitární a misijní organizací, která byla založena Apoštolskou církví v roce 1992. Prvních několik let se věnovala výhradně spolupráci se stejnojmennou nadací v Německu. Začátkem roku 1996 začala česká Nehemia pracovat samostatně. V březnu 1999 se Nadace Nehemia transformovala na Nadační fond Nehemia. Posláním Nadačního fondu Nehemia je motivovat a prakticky pomáhat při naplňování Velkého poslání.

Teen Challenge - s velmi dobrou účinností (okolo 85 %) se zabývá léčbou narkomanů, alkoholiků a gamblerů . V ČR má několik středisek a kaváren. V ČR působí v Plzni, Praze, Ostravě, Českém Těšíně, Havířově a ve výhledu je několik dalších měst.

 logo-acet-cr
ACET - působí na školách osvětou na téma „Sex, AIDS a partnerské vztahy.

 

Royal Rangers - „křesťanský skaut“ pro děti a mládež od 6 do 14 let.

 logo diakonie
Diakonie - pomáhá v oblasti náhradní rodinné péče a adopce.

 

logoNKZ
Nakladatelství křesťanský život
 - Vydává kvalitní křesťanské knihy.

 

 

Čemu věříme?

Všichni věříme v Boha jako jedinou naději pro člověka. Bůh poslal svého Syna, Ježíše Krista, na tuto zem, aby zemřel za hříchy každého člověka tak, jak je napsáno v Bibli: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Bible, Evangelium podle Jana 3,16) Bůh nabízí lidem odpuštění jejich hříchů a provinění (lež, podvody, úplatky, krádež, pomlouvání, hněv, vraždy, závist, chamtivost, předsudky atd.) a záchranu od různých závislostí (alkohol, drogy, kouření, pornografie atd.). Věříme totiž, že Bůh je ten, který má moc zcela změnit život člověka. Pak nám dává sílu žít život úplně nový.

Tato nabídka platí pro každého, protože ani jeden z nás nemůže říci, že se mu v životě všechno povedlo. Bible říká, že hřích se týká nás všech - Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. (Epištola Římanům 3,10-12) Proto nemá smysl sebe obhajovat tím, že jsme toho přeci tolik neudělali. Boží slitování, milost a odpuštění potřebuje každý z nás bez rozdílu.

Pokud v pokání vyjádříme svoji lítost nad svými hříchy, Bůh nám je všechny odpustí, promění náš život a naplní se nám dané zaslíbení: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (Bible, 1. list Janův 1,9) Pak již mezi námi a Bohem nebude žádná překážka, která by nám bránila rozvíjet s ním svůj vztah.

Dále věříme v pravdivost Bible, knihy, která již změnila životy mnoha lidí. Věříme, že Bibli může číst každý, neboť je to osobní vzkaz každému člověku, aby se dozvěděl, jaký Bůh je a jak se dívá na člověka. I vy sami se můžete pokusit s modlitbou začíst do řádků Bible. Ačkoliv je Bible starší kniha, je stále pro každého aktuální.

Věříme, že Bůh je Bohem milujícím. Většinou mají lidé představu, že Bůh je přísný stařec, který lidem nic nedovolí. Ale křesťanství není o tom, co je či není povoleno nebo zakázáno. Podstatné je, že nás Bůh miluje, a z lásky k nám byl schopen obětovat svého Syna, Ježíše Krista. Jak na Boží lásku zareagujeme? Buď ji přijmeme, nebo odmítneme.

Věříme, že Bůh je Bohem, který má zájem o člověka a chce s ním navázat velice úzký vztah. On má starost o naše nejniternější potřeby a je schopen je naplnit. Boží slovo, Bible, nám říká, že se se všemi svými starostmi máme obracet právě na něj: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ (Epištola Filipským 4,6).

Věříme, že Bůh má řešení pro každou situaci. Od problémů ekonomických přes citové, rodinné až k vážným psychickým. My sami jsme to zažili a rádi se s vámi o své zkušenosti podělíme.

Oficiální vyznání víry naleznete zde.

 

Náš sbor

Sbor Apoštolské církve v Kolíně byl založen roku 1994. Vznikl z misijní stanice sboru v Kutné Hoře. Od samotného založení se scházíme v modlitebně na adrese V Zídkách 402, Kolín 2 (kousek od Modrého bodu). Tento dům rovněž slouží jako sídlo biskupa naší církve a Vyšší odborné školy misijní a teologické.

Tímto bychom Vám chtěli předat pozvání do této naší modlitebny a také mezi nás.