user_mobilelogo

KATALOG DOSTUPNÝCH MATERIÁLŮ

Všechny uvedené materiály si objednávejte přes nakladatelství Samuel.

Knihy o domácích skupinkách

Susanne Kuttruff

Všechno o životě domácích skupinek

Ucelená příručka pro službu domácích skupinek, kterou používáme v našem sboru a pochází ze sboru Christlische Zentrum Buchegg ze Švýcarska (pastorem byl Werner Kniesel). Dozvíte se z ní všechny potřebné základy, ale i praktické zkušenosti. (210,- Kč)

Poskytujeme vám ji i ON-LINE na našich stránkách.

vitej2 smallMartin Brunner

Buď vítán ve svém novém životě

Tento pracovní sešit je součástí evangelizačního stylu služby skupinkového sboru, který má pomoci hledajícím anebo krátce obráceným kvalitně a bez zbytečného (osamoceného) tápání začít svůj křesťanský život.

Pracovní sešit není sepsán způsobem typickým pro samostudium, ale je vytvořen a koncipován tak, aby studující ve spolupráci se svou „doprovodnou osobou" mohl plně využít její povzbuzování, vysvětlování a usměrňování ke svému duchovnímu růstu. (110,- Kč)

doprosoby smallMartin Brunner

Příručka pro doprovodné osoby

Tato kniha je průvodcem pro každého, kdo chce být doprovodnou osobou pro nově obráceného člověka a chtěl by ho provést nejen v „prvních krocích". Zajímavé postřehy, typy a rady jak na to. Kniha je v těsném provázání s knihou Vítej ve svém novém životě. (110,- Kč)

Werner Kniesel

Duchovní péče pro mne a pro mého bližního

Tato kniha, napsaná zkušeným pastorem, je určena především pro vedoucí domácích skupinek, aby si mohli osvojit základní znalosti a postupy pastorační práce. Má jim pomoci dobře a svědomitě se starat o lidi, kteří jsou jim svěřeni. (75,- Kč)

 
Knihy o mezigeneračních domácích skupinkách

lorna smallLorna Jenkins

Vedení dětských domácích skupinek

Tato kniha je dalším pomocným materiálem jak pro pracovníky s dětmi, tak hlavně pro rodiče a dobrovolníky, kteří se rozhodli vstoupit do služby vedení dětských programů na skupince. Kolikrát bychom se do této služby pustili, ale nemáme to začáteční know-how. Tato 47 stránková příručka je tu pro to, tuto mezeru vyplnit. Věříme, že vám bude neocenitelným materiálem pro váš vstup do služby a dobrým vodítkem a inspirací. (90,- Kč)

pasberan smallLorna Jenkins

Pas mé beránky - Příručka pro mezigenerační domácí skupinky

Bůh buduje skupinkové sbory po celém světě a rodiče a vedoucí se v jejich začátcích ptají: „Jak do toho ale zapojíme děti?“

Děti patří do domácí skupinky, stejně jako patří do rodin. Bůh nikdy nestanovil, aby děti byly k víře vedeny ve školních lavicích. Jeho záměrem vždy bylo, aby se to odehrávalo v  přívětivém a laskavém prostředí rodiny a ve společenství Božího lidu. Tato příručka vás vás povede krok za krokem, jak děti zapojit do domácí skupinky a jak z toho mít požehnání a užitek jak pro děti, tak pro dospělé. (120,- Kč)

nasljezis smallLorna Jenkins

Také už následuji Ježíše

Záměrem této knihy je pomoci dětem v prvních krocích života s Bohem. Je zpracovaná tak, abyste  mohli spolu s dítětem jednotlivé kroky postupně procházet. Je také použitelná pro práci v rámci domácí skupinky. Nejefektivnější však bude, když ji použijete při neformálním setkání se samotným dítětem. (70,- Kč)

ditekrest smallDaphne Kirk

Když dítě požádá o křest ve vodě

Když děti přijdou a požádají o křest ve vodě, okamžitě nám vyvstanou různé druhy otázek jako např.:

*   Jsou připravené na křest?

*   Jak jim pomoci, aby porozuměly otázce křtu?

*   Jakou roli v této oblasti hrají rodiče?

*   Jakým způsobem se do toho může zapojit domácí skupinka?

a mnoho dalších.

Daphne Kirk hledá v této knize odpovědi na tyto i jiné nevyřčené otázky a přináší nám jasné a důkladné vysvětlení významu křtu ve vodě. (70,- Kč)