user_mobilelogo

(Obsah knihy) Příloha č. 1

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část první
Vize
Kapitola
B

Příloha č. 1

"Podobenství" o sboru se dvěma křídly

Jednou byl stvořen sbor se dvěma křídly. Jedno z křídel tady bylo k tomu, aby byla oslavována Boží velikost a přítomnost ve velkém rámci. Naproti tomu to druhé křídlo sloužilo společně trávenemu času v malém rámci, aby mohlo být prožíváno obecenství mezi sebou navzájem a Boží přítomností.

Použitím obou křídel naplňoval tento sbor záměry a plány svého Stvořitele po celé zemi a vzlétal vysoko do Jeho přítomnosti a rozšiřoval se po celém světě.

Jednoho dne vyzval žárlivý, zlý had, který neměl žádná křídla, tento sbor k tomu, aby jednou zkusil vzletět pouze s křídlem těch velkých společných setkání. Had hlasitě tleskal, když sbor zkoušel stoupnout do výše jen s jedním křídlem a ačkoliv to byla mimořádná námaha, podařilo se hadu přesvědčit sbor, že s trochou cviku by bylo možné létat jen s jedním křídlem. Od toho dne byl sbor sveden a začal sám sebe považovat jen za "jednokřídlý sbor".

Křídlo práce malých skupinek se stávalo nedostatečným používáním slabší a slabší, až zakrnělo tak, že se z něho stal jen ochablý a neužitečný přívěšek vedle toho velkého křídla. Ten původní sbor se dvěma křídly, který stoupával do výše, do Boží přítomnosti, se stal s jedním křídlem již jen o něco málo lepší než zlý had, který nevlastnil žádná křídla.

Stvořitel původního sboru byl velmi smutný. Jen s jedním křídlem musel sbor tvrdě pracovat, aby se vůbec mohl odrazit od země. A když se mu to pak konečně podařilo, točil se téměř pořád jen v kruhu a nikdy se nedostal příliš daleko. Tak trávil jednokřídlý sbor více času na zemi a byl ochrnutý, nepohyblivý a nakonec se smířil se svým osudem, že bude jen občas na chvíli ve vzduchu.

Čas od času si však sbor vzpomněl, že kdysi dávno létal se dvěma křídly a snil o tom, že by zase mohl takto letět. Ale křídlo velkých společných shromáždění bylo již tak velké a dominantní, že nechtělo přijmout od té slabší strany žádnou pomoc. Bylo příliš pozdě.

Stvořitel se v závěru rozhodl, že stvoří nový sbor se dvěma křídly. Tak měl zase sbor, který mohl vzlétat do Jeho blízkosti a rozšiřovat se po celém světě, aby naplnil Jeho záměry.