user_mobilelogo

(Obsah knihy) Příloha č. 2

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část první
Vize
Kapitola
B

Příloha č. 2

Srovnání

Novozákonní sbor Dnešní sbor
Místo stkávání po domech v církevních budovách
malé, důvěrné skupinky velké, neosobní skupiny
Aktivity každodenní obecenství nedělní bohoslužba
Podpůrný systém jeden druhého budovat při potížích je kontaktován pastor
Vztahy důvěrné, pomoc jeden druhému odstup, méně průhlednosti
Učednictví, vzdělávání životními situacemi, jsou budovány vnitřní hodnoty školícími kurzy ve třídách, sotva utváření vnitřních hodnot
Hlavní úkol vedoucího každého věřícího připravit ke službě dbát na to, aby program běžel
Modlitební život denně, silný důraz na základě potíží, spíše dle potřeb
Úkol pastora život věřícího směrovat k životu služby přinášet dobrá kázání, uspokojit všechny lidi
Očekávání členů sloužit druhým, plné správcovství a služebnictví navštěvovat bohoslužby, dávat desátky, zúčastňovat se programu
Perspektiva v centru pozornosti domácí skupinky v centru pozornosti nedělní shromáždění
Klíčová slova "Jděte a získávejte mi učedníky." "Staň se členem; staň se jedním z nás."
Učení používat Slovo ve vztazích a těžkostech znát dobře učení církve
Duchovní dary Pravidelné používání darů všemi věřícími za účelem vzájemného budování. Především v domácích skupinkách. Buď zcela v pozadí nebo chybný důraz. Především při nedělních shromážděních.
Povinnosti budovat království Boží, rozvíjet jednotu a život sboru aby instituce rostla, jednotvárnost
Ocenění jak sloužím co všechno vím
Noví pracovníci na plný úvazek Jsou přijati lidé s postojem služebníka a po zkušebním čase jsou uvedeni do služby. Profesionálně vzdělaní lidé - přivedení zvenčí.