user_mobilelogo

(Obsah knihy) Příloha č. 3

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část druhá
Vůdcovství
Kapitola
D

Příloha č. 3

Pracovní list: Výchova vedoucích - velká výzva

1.   Vysvětlit vizi.

Jaké služby jsou ve tvé skupině ještě volné? (Např. budoucí vedoucí domácí skupinky, hostitel, vedoucí chval, hráč na kytaru, sociální služby atd.)

Které tři z těchto služeb jsou ve tvé skupině nejvíce potřebné?

2.   Vyvinout strategii.

Zaznamenej si všechny pravidelné účastníky své skupiny. Potom si napiš vedle každého jména jednu pozitivní vlastnost nebo předpoklad této osoby pro vedení.

Které z výše uvedených osob by mohly nejlépe splnit ty tři služby, které jsou nejvíce potřebné?

Co bys mohl konkrétně podniknout, abys poznal, zda Bůh tyto osoby skutečně povolal pro ty nejpotřebnější služby?

Jaké zvláštní kroky můžeš podniknout v příštím týdnu, aby tyto osoby poznaly svoje schopnosti k vedení a mohly je rozvíjet?