user_mobilelogo

(Obsah knihy) Příloha č. 8

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část čtvrtá
Setkání domácí skupinky
Kapitola
G

Příloha č. 8

Obsah a časový průběh domácí skupinky

1.   Přivítání - sdílení - "ledoborec"

cca. 10 - 15 minut

2.   Chvály a uctívání

cca. 20 - 30 minut

3.   Čas budování

téma cca. 30 minut

čas modlitby cca. 10 - 15 minut

4.   Komunikace vize

evangelizace a přímluvy

cca. 15 minut

PRŮBĚH Duchovní dynamika Citová dynamika Skupinová dynamika
Výměna - "ledoborec" od osoby k osobě budování vztahů vzájemně se poznat a učit se porozumět si
Chvály a uctívání od osoby k Bohu prohlubování vztahů zažít Boží přítomnost
Budování (téma a modlitba) od Boha (často skrze lidi) k osobě pracování na vztazích společenství (obecenství), jeden druhého povzbuzovat a podněcovat (motivovat)
Komunikace vize (evangelizace a přímluvy) osoba k osobě osoba k Bohu budování nových vztahů multiplikace, zasahovat navenek