user_mobilelogo

(Obsah knihy) Příloha č. 9 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část čtvrtá
Setkání domácí skupinky
Kapitola
I

Příloha č. 9

"Vzorová předloha" času uctívání

1.   Pro vedoucího uctívání a pro hudebníky:

___ G ___ Jak velký je můj Bůh

___ G ___ Důvěřujme našemu Bohu

___ G ___ Budiž veleben ___ (začít s "Odkládáme svůj strach")

(Případně Pop - Corn - modlitba nebo volná modlitba)

___ e ___ Víc lásky, víc síly

(potom případně hrát potichu dále)

___ E ___ Miluji Tě, Pane

___ E ___ Mé srdce, mé tělo (případně podle situace)

(podle času a průběhu případně ještě)

___ G ___ Uctívám Tě, Pane Ježíši ___ (refrén případně 2 - 3 krát opakovat)

___ G ___ Oslavujeme Tě, Pane

2.   Pro skupinku:

(několik kopií)

84 Jak velký je můj Bůh
210 Důvěřujme našemu Bohu
186 Budiž veleben
205 Víc lásky, víc síly
48 Miluji Tě, Pane
123 Mé srdce, mé tělo
203 Uctívám Tě, Pane Ježíši
204 Oslavujeme Tě, Pane