user_mobilelogo

(Obsah knihy) Příloha č. 13 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část sedmá
Pečování o bližní
Kapitola
R

Příloha č. 13

Pracovní list: Osobní úvahy ke každému členu skupinky.

Následující otázky mají pomoci vedoucímu skupinky, aby poznal osobní potíže, potřeby a funkci každého člena skupinky a podnikl odpovídající kroky.

 1. Má tato osoba nějaké potíže?
 • Tělesné potíže?
 • Duševní potíže?
 • Duchovní potíže?
 • Materiální potíže?
 1. Co mohu konkrétně učinit, abych mohl být této osobě nápomocen?
 •  
 •  
 1. Jakou funkci má podle mého poznání tato osoba v těle Ježíšově?
 •  
 •  
 1. Je tato osoba již činná v nějaké oblasti služby?
 •  
 •  
 1. Jak mohu být této osobě nápomocen, aby našla svou oblast (místo) služby?
 •  
 •  
 1. Existuje něco, co brání této osobě, že nemůže nasadit všechny svoje schopnosti pro Boha?
 •  
 •  
 1. Navštěvuje tato osoba pravidelně následující akce? (Ano, ne.)
 • Nedělní shromáždění?
 • Domácí skupinku?
 • Modlitební večery?
 • Biblické hodiny?
 • Jiné akce?
 •  
 1. Stanovení cíle: Chtěl bych, aby se s tímto členem skupinky mohly v budoucnu stát následující věci:
 •  
 •