user_mobilelogo

POZVÁNKA

 

Pokud byste nás chtěli poznat blíže či se více dozvědět o Ježíši Kristu, můžete nás kontaktovat níže uvedenými způsoby nebo přijít na naše pravidelné bohoslužby, které se konají:

 

V Kolíně

Čas:

Každá neděle

od 10.00 hodin.

 

Místo:

V modlitebně na adrese

V Zídkách 402

Kolín 2

(Kousek od Modrého bodu).

 

Na podrobnější mapu klikněte

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

 K bohoslužbám se scházíme, abychom strávili jeden a půl až dvě hodiny tím, že zpíváme Bohu písně, modlíme se, děkujeme mu, předkládáme mu své potřeby  a posloucháme kázání z Božího slova - Bible. To, co slyšíme z Bible, se pak snažíme co nejpřesněji uplatnit ve svých vlastních životech, jelikož i v 21. století nám má Bůh mnohé co říci skrze knihu knih - Bibli.

Také vám doporučujeme seznámit se s duchovními zákony, které fungují daleko spolehlivěji, než ty pozemské.

Můžete taktéž navštívit naše domácí setkání, kterým říkáme „domácí skupinky“. Scházíme se v domácnostech, v malém kruhu asi deseti lidí. Na našich „domácích skupinkách“ také zpíváme, modlíme se a hovoříme o tom, jak žijeme s Bohem a jak se nám daří konat vše, co je napsáno v Bibli. Vyprávíme si své vlastní zkušenosti a při malém občerstvení  tak spolu strávíme pěkný večer. Pokud byste chtěli raději zavítat na takovéto menší, neoficiální setkání, pak vás můžeme pozvat každý čtvrtek a pátek. Pro přesné místo a čas setkání nám, prosím, zavolejte na tel.: 739 584 027, kde se dozvíte podrobnosti.

 A jako každý člověk jen jednou umírá,

a potom bude soud, 

tak i Kristus byl jen jednou obětován,

aby na sebe vzal hříchy mnohých;

po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu,

ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

 

Bible, Epištola Židům 9,27-28

 

Pokud nemůžete nebo z různých důvodů nechcete navštívit naše setkání, ale přesto byste se chtěli o Bohu dozvědět více, nabízíme Vám ještě dvě možné varianty. 

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, můžete nám ho předložit pomocí tohoto formuláře:

Kontaktní formulář